Welkom

Montessori Kindcentrum (MKC) Anne Frank in Doesburg en Montessori Kindcentrum (MKC) Anne Frank in Ellecom zijn laagdrempelige en open instellingen, met aandacht voor alle kinderen, waar op een eigentijdse en aansprekende wijze kwalitatief goed Montessori-onderwijs en -kinderopvang wordt aangeboden. Dit uit zich in het creëren van een schoolomgeving die voor iedereen een plezierige, veilige en uitdagende leef- en leergemeenschap is, waarin kinderen zich met respect voor hun omgeving (medemens, gemeenschap en natuur) tot ondernemende en zelfstandige mensen kunnen ontwikkelen.We vinden dat je iedere dag aandacht moet besteden aan het omgaan met elkaar, met besef voor normen en waarden. De naam ‘Anne Frank’ is niet voor niets gekozen. De waarden verbondenheid, vastberadenheid, hoop en respect, verbonden aan de naam Anne Frank, moeten op elk moment in onze school terug te vinden zijn.